Skróty używane w motoryzacji

Oglądacie czasami ogłoszenia samochodów w internecie i natrafiacie na takie, z którego kompletnie nic nie rozumiecie np: „samochód ten posiada: ABS, EBD, ABC, CC, DBC, EAS…”. To nic dziwnego. Motoryzacja pędzi do przodu w zastraszającym tempie, a nasze pojazdy wyposażono w coraz to więcej układów mających na celu prawę komfortu jazdy. Poniżej przedstawię najważniejsze i najpolpularniejsze z nich oraz wytłumaczę ich skróty.

Continue reading „Skróty używane w motoryzacji”

Jak przechowywać opony

Na jakość i długość okresu eksploatacji opon znaczny wpływ mają warunki ich przechowywania. Opony wymieniamy przynajmniej dwa razy w roku, a po wymianie opony zimowe czy letnie powinniśmy przechować w pomieszczeniach, w których nie będą narażone na oddziaływanie czynników przyspieszających proces starzenia się gumy – będzie to miało wpływ na ich późniejszą eksploatację.

Opony po wymianie powinny być przede wszystkim dokładnie oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. Składować je należy w miejscach przewiewnych i zaciemnionych w temperaturze nieprzekraczającej granicznych : – 5 i + 25 stopni Celsjusza.

Przechowywanie opon
Przechowywanie opon

Pomieszczenia, w których przechowywane są opony, powinny być izolowane od szkodliwych czynników takich, jak nadmiar tlenu lub ozonu powstającego w trakcie pracy silników elektrycznych. Niekorzystnie na jakość ogumienia wpływa znaczne nasłonecznienie czy naświetlenie, mrozy i wysokie temperatury, nawet przejściowe. Dodatkowo opony nie powinny być narażone na kontakt z substancjami ropopochodnymi, czyli wszelkiego rodzaju olejami, paliwami i smarami. Zniszczą je również rozpuszczalniki i kwasy organiczne.

Jeśli sami nie dysponujemy miejscem do składowania opon, możemy skorzystać z usług firm oferujących usługi tego typu.

Oznaczenia na oponach

Oznaczenia opon
Oznaczenia opon

Nie trzeba być fachowcem, by samodzielnie rozpoznać, jakie opony kupujemy. Praktycznie wszyscy producenci stosują znormalizowane oznaczenia parametrów ogumienia na bocznej powierzchni opon.

Zaczynając od typu opony: do samochodów osobowych przeznaczone jest ogumienie oznaczone literą P, opony nadające się do lekkich samochodów ciężarowych oznacza się literami LT lub C (to ostatnie dotyczy oznaczeń w przemyśle amerykańskim tj. oponach wyprodukowanych w USA).

Kolejne parametry to szerokość i profil opony: szerokość podawana jest w milimetrach z kolei profil to współczynnik określający wysokość opony (w przekroju) do szerokości, podawany jest w procentach, przykładowo liczba 60 oznaczać będzie, że wysokość osiąga 60% szerokości opony.

Różnicę między oponami radialnymi a diagonalnymi widać co prawda na pierwszy rzut oka, ale producenci stosują też dodatkowe oznaczenia. Opony radialne (opony zimowe, letnie i uniwersalne) oznacza się literą R a diagonalne literą B.
Pod względem dopasowania do kół pojazdu, najważniejszym parametrem jest średnica opon, średnicę wyrażoną liczbowo (często w calach) również znajdziemy na bocznej ścianie opony.

Jak założyć firmę transportową?

iStock_000005586239LargePomimo kryzysu gospodarczego jaki nawiedził Europę w ostatnich latach, wiele osób decyduje się na założenie własnej firmy transportowej. To trudna branża, która wymaga uzyskania stosownej
licencji, jeśli chcemy wykonywać przewozy autami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3. 5 tony.
Po pierwsze musimy zdecydować czy wystarczy nam zezwolenie krajowe czy będziemy ubiegać się o licencję wspólnotową? Wymogi jakim musimy sprostać to potwierdzenie naszej zdolności finansowej. Należy posiadać 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny. Jeśli nie posiadamy wymaganej kwoty to możemy przedłożyć stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, ale to dodatkowy koszt około 700zł za każdy pojazd. Następnie należy przedstawić tytuł prawny (własności lub leasingu) co najmniej jednego pojazdu o DMC powyżej 3. 5t. Wymagana jest też kopia certyfikatu kompetencji zawodowych. Jeśli sami nie posiadamy takiego certyfikatu, to możemy zatrudnić osobę, która takowy posiada i będzie zarządzała operacjami transportowymi w naszej firmie.
Należy również podpisać oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej. Aby baza eksploatacyjna spełniała wymogi, musi posiadać co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku, lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Moim zdaniem najbardziej istotny jest punkt mówiący o „miejscu postojowym”, gdyż jest najłatwiejszy do spełnienia dla przewoźnika.

Następnie należy podpisać oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców z odpowiednimi uprawnieniami. Kolejny wymóg dotyczy dobrej reputacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (można ją utracić przez prawomocny wyrok skazujący za niektóre przestępstwa umyślne). Jeśli ubiegamy się o licencję wspólnotową to wymagana będzie kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Branża transportowa stawia przed nami wiele wymagań przy rozpoczęciu działalności oraz w trakcie jej prowadzenia, ale tak mocna pozycja polskich przewoźników w Europie może napawać nas optymizmem.