Jak przechowywać opony

Na jakość i długość okresu eksploatacji opon znaczny wpływ mają warunki ich przechowywania. Opony wymieniamy przynajmniej dwa razy w roku, a po wymianie opony zimowe czy letnie powinniśmy przechować w pomieszczeniach, w których nie będą narażone na oddziaływanie czynników przyspieszających proces starzenia się gumy – będzie to miało wpływ na ich późniejszą eksploatację.

Opony po wymianie powinny być przede wszystkim dokładnie oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. Składować je należy w miejscach przewiewnych i zaciemnionych w temperaturze nieprzekraczającej granicznych : – 5 i + 25 stopni Celsjusza.

Przechowywanie opon
Przechowywanie opon

Pomieszczenia, w których przechowywane są opony, powinny być izolowane od szkodliwych czynników takich, jak nadmiar tlenu lub ozonu powstającego w trakcie pracy silników elektrycznych. Niekorzystnie na jakość ogumienia wpływa znaczne nasłonecznienie czy naświetlenie, mrozy i wysokie temperatury, nawet przejściowe. Dodatkowo opony nie powinny być narażone na kontakt z substancjami ropopochodnymi, czyli wszelkiego rodzaju olejami, paliwami i smarami. Zniszczą je również rozpuszczalniki i kwasy organiczne.

Jeśli sami nie dysponujemy miejscem do składowania opon, możemy skorzystać z usług firm oferujących usługi tego typu.